GELUKKIGE PURIM! 
Onthou om dit REIN en HEILIG te Hou! 


Esther 9:22
Die dae waarop die Yehudiem rus gekry het van hulle vyande, en die maand wat vir hulle van kommer in vrolikheid en van rou in 'n feesdag verander is - dat hulle daar dae van maaltyd en vrolikheid van moes maak en om vir mekaar lekkernye te stuur en geskenke aan die armes.

Die laaste oproep tot die Bruid was soos die laaste kans om te bekeer,,,goddelike droefheid lei tot bekering (olie van mirre) Daar is ses maande tussen Purim en Rosh ha Shanah (nuwe salwing, soet geure, parfuum)

Esther 2:12
En as die beurt van elke meisie aankom om na koning Agashverosh in te gaan, nadat twaalf maande lank met haar ooreenkomstig die wet vir die vroue gehandel is - want so lank het die dae van hulle voorbereiding geduur: ses maande lank met mirre-olie en ses maande met balsem en ander skoonheidsmiddele van die vroue – Drie woorde: "YAHUSHUA'S Demon Stompers!" 

Esther 8:13
'n Afskrif van die bevelskrif moes as wet uitgevaardig word in elke provinsie, openbaar gemaak aan al die volke, sodat die Yehudiem op daardie dag gereed moes wees om hulle op hul vyande te wreek” ...O! ja, YAHUVEH het so pas vir ons gesê om te begin bid dat hierdie smerige demone en mense in die parskuip van SY WOEDE gegooi te word. Restorasie van Israel (Twaalf Stamme):

Esther 8:17
en in al die provinsies en in al die stede waar die bevel van die koning en sy wet ook al aangekom het, was daar vrolikheid en vreugde by die Yehudiem, maaltyd en feesdag; en baie uit die volke van die land het Yehudiem geword, want die skrik vir die Yehudiem het op hulle geval


Profesieë oor die Heilige Dag van
Purim.


Profesie 80:
http://www.africaforyahushua.com/profesie/proph80afrikaans.htm

Profesie 81:
http://www.africaforyahushua.com/profesie/proph81afrikaans.htm

Profesie 83:
http://www.africaforyahushua.com/profesie/proph80afrikaans.htm

Profesie 108:
http://www.africaforyahushua.com/profesie/proph108afr.html

GELUKKIGE PURIM AAN ONS GELIEFDE FAMILIE
VAN YAHUSHUA ha MASHIACH REG OOR DIE WERELD!

ONS HET JULLE LIEF!


Purim is ‘n feestyd om YAHUVEH te onthou en om fees te vier dat jy deel is van Sy Heilige Familie. Onthou jy is nie gered van die Hel omdat jy ‘n biologiese Jood is nie! Ontelbare menigte Jode gaan Hel toe omdat hulle nie die enigste weg na die Hemel aanvaar het nie en dit is deur die Naam en die Bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH!

Purim word ook die “Festival of Lots” genoem. HIER IS ‘N GEHEIM WAT AAN MY MEEGEDEEL IS; PURIM MOET HEILIG GEHOU WORD NET SOOS WAT ESTHER HEILIG WAS SO MOET DIE BRUID OOK WEES, ONS IS DIE HEDENDAAGSE ESTHER! Julle sal hierdie lering nie elders vind nie. Ek het hierdie openbaring uit die Hemel gehoor. Instruksies aan die Bruid van YAHUSHUA is om hierdie tyd van Purim ernstig op te neem net soos Koningin Esther gedoen het, en om bly te wees oor ons verlossing uit die hand van ons vyande, nou sowel as in die toekoms. Net soos Esther gedoen het.

Purim word gevier op die 14de dag van Adar, wat gewoonlik in Maart is. Die 13de Adar is die dag wat Haman gekies het om die Jode uit te delg, en dit is die dag waarop die Hebreërs teen hul vyande geveg het vir hulle lewens. Op die dag daarna, die 14de, het hulle hul oorlewing gevier. In die stede wat tydens Joshua se dae ommuur was, word Purim gevier op die 15de van die maand want die boek van Esther vertel dat verlossing van die slagting in Shushan (die ommuurde stad) nie kompleet was nie tot en met die volgende dag. Die 15de word verwys na “Shushan Purim”

Dit is ‘n geskiedkundige herdenking van oorwinning oor uitheemse vyande. Het ons nie dieselfde oorwinning nodig nie want hoeveel vyande staar ons tans in die gesig in verskeie lande? Het ons nie verlossing nodig nie... selfs uit die hand van ons eie regerings, wat nie deur YAHUVEH se reëls regeer word nie maar deur mense en satan se reëls, regoor die wereld?

Judaïsme onderrig vier maniere om Purim te vier. Elkeen van hierdie vier mitzvah is maniere om die gees van die seisoen en die verhaal te beleef. Dit behels die lees van die Megillat Esther, feestelikheid en vrolikheid. Shalach Manot (geskenke stuur) en Matanot L’Evyonim (geskenke aan die armes).

“Megillat” of “Megillah” is die Hebreeuse terme vir ‘n klein Torah boekrol waarop een boek van die Bybel geskryf is.

Megillah word van een kant af oop getrek en hardop gelees.

Die lees van die Megillat of die boek van Esther, is ‘n belangrike deel van die dag. Om op hierdie dag die hele boek te lees word beskou as ‘n groot mitzvah en so ook die aanhoor van die totale voorlesing.

Wat is ‘n partytjie sonder ‘n feesmaal en blydskap? Eet en drink is net so belangrik op hierdie dag soos al die ander dinge, maar hierdie keer vier ons fees omdat ons ‘n groter bemiddelaar as Koningin Esther het, en SY Naam is YAHUSHUA ha MASHIACH! HY is nie net ons Messias nie, die Seun van YAHUVEH, maar HY is ons spoedig komende Bruidegom!

Nog ‘n tradisie is om geskenke vir mekaar te gee op hierdie dag. In Hebreeus word dit genoem “Shalach Manot.” Net soos met vele ander heilige dae is geskenke deel van die pret. Indien dit enigsins moontlik is moet hierdie geskenke met boodskappers gestuur word eerder as om persoonlik afgelewer te word want die Megillah gebruik die woord mishloach (om te stuur) vir hierdie geskenke.

Ter afsluiting is hierdie nie ‘n tyd vir Israel om aan Purim te dink as ‘n ‘Joodse Mardi Gras’ nie . Dit beledig die hele idee waaroor Purim gaan. Dit is oor Liefde, Genade en Verlossing. Ons dankbaarheid teenoor YAHUVEH omdat HY ons van die vyande verlos en om ons pleidooie voor HOM te bring. Dit is nie ‘n tyd om maskers te dra soos die ortodokse Jode doen nie. Dit is ‘n tyd om ons maskers af te ruk en ons harte en siele te ontbloot voor ons SKEPPER YAHUVEH en YAHUSHUA ons MESSIAS.

Baie liefde aan almal terwyl ons aansluit by ander wat deel is van die lede van die Bruid van YAHUSHUA! Ons harte sal ook nie ver van julle wees nie terwyl ons saam staan voor die TroonKamer in die Hemel van ons Abba YAHUVEH!

Purim is een van die mees feestelike en prettigste feesdae. Dit herdenk die boek van Esther, ‘n tyd waartydens die Jode wat in Persie gewoon het, gespaar was van uitwissing. Die Esther-vas of “Ta’anit” is ‘n nuwe tradisie wat soort van ontwikkel het met betrekking tot Purim.

Die dag voor Purim word beskou as ‘n geringe vasdag.

In Esther 9:3—word vas vermeld as een van die faktore wat die oorwinning teweeggebring het.

Deelnemers kan vas van sonop tot sononder as ‘n herinnering van die drie dae lange vas wat die Hebreërs gedoen het voordat Esther voor die Koning gaan staan het. (Lees die verhaal om meer te leer hieroor).

Een bron beweer dat die 13de Adar ook die herdenking van die dag was waarop die geveg, teen die anti-Semitiese magte plaasgevind het. Purim is die dag waarop die triomferende Jode gerus en feesgevier het. Die 13de Adar was ingestel as ‘n jaarlikse vasdag, vir elke geslag, bekend as die Esther-vas. (Esther 9:31).

Elke jaar op die 13 de Adar word die Esther-vas gehou ter nagedagtenis aan die Vas wat nagekom was deur Mordechai en Esther en die hele Israel. Hierdie vas word gehou op die dag voor Purim.

Meer as twee duisend jaar gelede het die vyande van die Hebreërs beplan om hulle te onderwerp en te vernietig. Maar die teenoorgestelde het gebeur en die Israeliete het regeer oor hul vyande. Lees hiervan in die boek van Esther.

Die gebruik om te vas was deur Israel beoefen deur die mense van Israel telkens wanneer hul oorlog in die gesig gestaar het. Dit gaan nog steeds voort.

In Hebreeus word hierdie heilige dag “ta’anit Hadassah” genoem.

Die dag voor Purim is ‘n vasdag wat gehou word ter herinnering van die 3 dae lange vas deur Esther, Mordechai en die hele Israel voordat Esther Aghashverosh genader het.

Op die 13de van die eerste maand het Haman ‘n edik uitgevaardig vir die uitroeiing van die Jode wat later daardie jaar in werking sou tree. Nadat Mordechai die edik gelees het, het hy voortgegaan deur vir Esther daaroor in te lig en haar aan te moedig om die saak van haar mense spoedig te bepleit voor haar man die koning.

Esther was baie bekommerd daaroor om die koning te nader en het versoek dat al die Jode, teenwoordig in die stad, moes vas vir die volgende 3 dae, sy en haar diensmeisies sou ook vas.

“In Esther 4:16 stem sy in om die koning sonder uitnodiging te gaan sien en dat die Joodse mense moet vas vir 3 dae vantevore. Waarom het sy ‘n vas afgevaardig? Omdat ‘n vas help om die omvang van ons fisiese drange te onderdruk sodat ons meer akkuraat gefokus kan wees op ons geestelike self. Dit bevorder die proses van “teshuva” letterlik beteken dit “terugdraai”. Ons draai terug na ons wesenlike toestand van reinheid. Esther het ‘n vas afgevaardig omdat sy geweet het dat die Jode deur middel van selfondersoek noodgedwonge ‘n geestelike verbintenis sou vorm om sodoende haar misie suksesvol te maak. En dit het gewerk! “(leesstuk uit onbekende bron)

Hierdie is nie ‘n hartseer vas nie. Inteendeel, die doel van die vas is openbaring en inspirasie.

Die Vas is vernoem na Esther want dit was sy wat dit eerste aangevra het dat hierdie vas van Mordechai gehou moes word: “Gaan heen, versamel al die Yehudiem wat in Shushan te vinde is, en vas julle om my ontwil; en julle moet nie eet en drink nie, drie dae lank, nag en dag; ek ook met my dienaresse sal net so vas;...”

Maar hier word vas nie gehou vir 3 dae, soos in die geval van die eerste Vas nie, en ook nie op dieselfde datum nie. Oorspronklik was die vas gehou op die 14de, 15de en 16de van Aviv, direk nadat Mordechai uitgevind het van Haman se dekreet en die vernietigingsbrief wat Haman geskryf het op die 13de Aviv. Ons Vas word gehou op die 13de Adar, in herinnering van die Vas wat gehou was deur Israel op die dag van hul mobilisasiebevel vir oorlog teen die vyande. Die Vas is in elkgeval vernoem na Esther omdat dit sy was wat dit voorgestel het in die eerste plek. Sommige Jode het in die verlede gevas op die 14de, 15de en 16de van Aviv.

Sommige van hierdie inligting was na my toe gestuur en ek stuur dit wat ek geleer het bloot net net aan as ‘n seën vir almal.

GELUKKIGE PURIM!

Elisabeth [Elisheva]
Die verhaal van Purim

Eendag lank gelede, tussen die verwoesting van die Eerste Tempel en die opbou van die Tweede Tempel, was die Jode byna vernietig.

In die stad Shushan, weier Vashti, die Koningin van Persië, om die Koning van Persië, Ahasuerus se bevel, om voor sy gaste te verskyn, te gehoorsaam. Die Koning deursoek die land vir ‘n nuwe koningin. Tussen honderde ander applikante word Esther, die niggie van Mordechai die Jood, gekies.

Die Koning se eerste minister, genaamd Haman, is ‘n bose man. Haman,’n afstammeling van die stam van Amalek, haat die Jode en besluit om hulle dood te maak.

Hy oorreed Koning Ahasuerus om ‘n edik uit te vaardig wat bepaal dat alle Jode in die land vernietig moet word.

Mordechai pleit by Esther om met die Koning te gaan praat en sodoende die Jode te red. Met haar eie lewe op die spel, verskyn Esther voor die Koning sonder dat sy deur hom ontbied was. Sy onthul aan die Koning haar eie Joodse herkoms en ook Haman se bose planne.

Die Koning is woedend vir Haman, en vaardig ‘n bevel uit om Haman die slagoffer te maak van sy eie berugte sameswering. Haman en sy seuns word gehang en die Jode word gered.

Maak seker dat jy die hele verhaal van Esther lees vir die volle storie en al die fynere besonderhede daarvan.

Viering van Purim

Om hierdie wonderbaarlike omswaai van gebeure te herdenk, vier die Jode Purim op die 14de van Adar deur die Megillah te lees (die verhaal van Purim), ‘n Purim Fees te geniet, geskenke te stuur van kos aan ons vriende in nood en baie pret te hê.

Purim Tradisies

Op Purim, is dit ‘n mitzvah (bevel) om te luister na die Megillat Esther (Die Boek van Esther)—ook sommer net verwys na as die: Megillah (boekrol)—hardop voorgelees. Die Megillah vertel die verhaal van Purim, ‘n verhaal van ‘n prinses, ‘n smeerlap, en ‘n held. 

Daar is ‘n spesiale atmosfeer in die sinagoge gedurende die voorlesing van die Megillah. Kinders en soms ook volwassenes, daag op in kostuums soos tradisionele Esther en Mordechai vermommings.

Almal bring geraas makers wat hul skud wanneer “Haman”, die smeerlap in die storie, se naam genoem word tydens die voorlesing. ‘n Ander gebruik is om die naam van Haman onder die skoensool te skryf en dan jou voete te stamp totdat die onderdrukker se naam uitgewis is. Die gebruik om ‘n geraas te maak wanneer “Haman” se naam genoem word is baie oud en wydverspreid.

Purim Kosse

Dit is ‘n mitzvah om Seudat Purim (‘n feesmaal) te eet op Purim dag. ‘n Tradisionele kossoort is bekend as ‘n 'Haman hoed' wat geeët word deur heel eerste die drie hoeke van die hoed af te byt.

‘n Ander gebruik in verband met kos is Mishloach Manot of Shlach Manos (om porsies te stuur – mandjies voedsel). Dit is deel van die Purim atmosfeer om kinders en volwassenes deur die buurt te sien loop, geklee in kostuums, besig om mandjies en borde vol hamantashan en ander lekkernye uit te deel aan familie, vriende, en bure. 

By die feesmaal, en gedurende die res van die dag, eet ons hamantashen (Haman se ore). Kreplach is ook ‘n soort kos wat geeët word tydens Purim.

Matanot LaEvyonim is Hebreeus vir "geskenke aan die armes". Op Purim, word van elke Jood verwag om ‘n minimum van twee geskenke te gee aan twee mense in nood. Die geskenke moet geld of voedsel wees. Sinagoges kom gereeld bymekaar op Purim om geld in te samel vir die behoeftiges.

Kostuums en Optogte

Die gewildste manier om Purim te vier is om kostuums aan te trek. Die kostuums beeld die omswaai van die lot uit en ook die feit dat Esther haar herkoms verswyg het.

Purim Opvoerings, wat “Purim Shpiels” genoem word, is volop om ons vreugde te vermeerder op hierdie heilige dag. In Israel het straat optogte, genoem Adloyada (wat beteken “totdat ons nie meer die verskil kan onderskei nie” (die verskil tussen die vervloeking van Haman en om Mordechai te seën), baie gewild geword tydens Purim. Karnavalle en partytjies is ook algemene maniere om Purim te vier.

Purim liedere word gereeld gesing tydens hierdie feesmaal.

[Hierdie leuen word ook vertel deur die Orthodokse Jode.]

Daar is selfs ‘n bevel dat daar gedrink moet word tot dronkenskap totdat ons nie meer weet of ons vir Mordechai seën of vir Haman vervloek nie.


Elisabeth [Elisheva] se kommentaar rakende, Die Onegte Lering Dat Daar Gedrink Moet Word Tot Dronkenskap Op Purim

YAHUSHUA SE INSTRUKSIES OOR DIE VIERING VAN PURIM


ELISABETH [ELISHEVA]: 

Daar is GEEN bevel ooit dat ons moet drink tot dronkenskap nie, veral op ‘n Heilige Feesdag nie. Dit is ‘n valse lering deur hulle wat hierdie en ander feesvierings gebruik as ‘n verskoning om te drink...en wee hulle omdat hulle ander mislei om te glo dat dit aanvaarbaar is om dronk te word op ‘n Heilige dag!

Dis skandelik van Israel en die Rabbies! “In Israel het straat optogte wat genoem word: Adloyada (wat beteken; “totdat ons nie meer die verskil ken nie" (verskil tussen die vervloeking van Haman en die seëning van Mordechai), baie gewild geword op Purim." \

Ek moet erken toe ek dit gelees het was ek verby woedend oor hierdie lering van die Rabbies se dwaasheid om te drink tot dronkenskap en nie langer in staat te wees om te onderskei tussen die vervloeking van Haman en die seëning van Mordechai nie.

Waar is dit in die Heilige Skrif dat so ‘n verwarring oor ons moet kom dat ons nie meer die verskil ken tussen om ons vyande te seën en hulle te vervloek nie?

O, Israel hoe ver het jy verval van Heiligheid, dink julle regtig Abraham of Moses sou dit goedgekeur het?

DAAR IS ‘N LEUEN WAT RONDGAAN OP PURIM WAT DIE BEDOELINGS VAN HIERDIE HEILIGE FEESVIERING BESPOT WANT ONS WEET DIT IS TEEN DIE WIL VAN YAHUVEH OM OOIT DRONK TE WORD EN ONS IS NOOIT VERONDERSTEL OM TE DRINK TOT DRONKENSKAP NIE! ALLEENLIK SAL DIE LERING VAN ‘N DUIWEL SO IETS ONDERRIG! WEE DIE RABBIES WAT DIT ONDERRIG EN DOEN! DIE ENIGSTE WYN WAARMEE ONS GEVUL MOET WORD IS DIE HEMELSE NUWE WYN VAN DIE RUACH HA KODESH!

PURIM is veronderstel om ‘n dag van Heilige feesviering te wees waar dit bewys was dat Esther en Mordechai se vyande, die vyande was van YAHUVEH as gevolg van die gehoorsaamheid en geloof in YAHUVEH, die skoonheid en Reinheid van Koningin Esther. Die Bruid van YAHUSHUA is veronderstel om al hierdie dinge te wees en om sonder vlek of kreukel te staan soos sy! Ons is geestelike Israel wat intree vir Fisiese sondige Israel totdat hulle terugkeer na Heiligheid en YAHUSHUA aanvaar as Messias. Net soos Esther vir die Hebreeuse mense gepleit het, so moet die Bruid van YAHUSHUA ook dieselfde doen.

Esther het gevas voordat sy die troon genader het, ek het bevestiging gekry vir ‘n vas vir hulle wat gesond genoeg is om dit te kan doen, dat dit die dag voor Purim gedoen moet word (Behalwe wanneer daardie dag op ‘n Sabbat val dan vas ons eerder op die vorige dag -Donderdag) en vra vir YAHUSHUA om ons te reinig van enige iets wat HOM en YAHUVEH aanstoot gee sodat ons ‘n beter getuienis kan wees vir die Koninkryk van die Hemel en voor ons Messias en Skepper te kan staan en te vra vir dieselfde genade en seëninge wat die Koning vir Esther aangebied het en in die naam van YAHUSHUA te vra vir dieselfde seëninge.

PURIM INSTRUKSIES
HOE OM DIE TROON
VAN YAHUVEH TE NADER
Gegee aan Apostel Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] 9 Maart 2006 


Geliefde Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH en hulle wat werklik vir YAHUVEH en YAHUSHUA liefhet en aanbid...

Ek deel nou hierdie nuwe lering met julle, met die grootste liefde vir almal van julle wat die tyd afgestaan het om jul liefde te wys vir hierdie Bediening...veral tydens Maart maand. Ek was so geseënd terwyl ek jul briewe en emails ontvang het. Dankie dat julle vir ons ‘n seën is terwyl julle daad by julle woorde voeg. Ons probeer so hard om ‘n seën te wees vir julle.

Ek was instruksies gegee deur YAHUSHUA oor wat om te doen op hierdie Purim, wat julle nie by enige Ortodokse of Messiaanse Jood sal sien nie. Tot nou toe, wanneer hierdie instruksies vrygestel word, was sommige hiervan ‘n geheim. Ons het nog nooit voorheen Purim op hierdie manier gevier nie. Hierdie skrywe doen ek op 9 Maart 2006, onder die salwing.

Dit sou ‘n begeerte van my hart wees dat, as ons kon, ons geëerd sou kon wees om met almal van julle te verenig wat hierdie Heilige Tyd ernstig opneem. Almal van julle wat dit met groot eerbied en vrees sal doen terwyl ons die Troon van YAHUVEH nader op ons knieë of aangesigte met ‘n nederige gees in die Naam van YAHUSHUA. Terwyl ons dit doen, geklee met die kleed van SY geregtigheid, nie in ons eie naam nie maar in SY Naam.

Hierdie instruksies is werklik vir hulle wat verlang om die Bruid van YAHUSHUA genoem te word en wat waarlik probeer het om gehoorsaam en Heilig te leef soos ‘n lewende offer aan YAHUSHUA.

Rom. 12:1-2
Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van Elohiem, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, afgesonderde en aan Elohiem welgevallige offer - dit is julle redelike geloofsbeoefening. 2En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van Elohiem is.”

Hierdie instruksies is vir diegene wat YAHUSHUA, ons spoedig komende Messias en Bruidegom, aanbid en wie YAHUVEH en YAHUSHUA eerste stel in lewe en liefde. En nie ‘n kompromie aangaan met sonde en die duiwel nie. Hierdie instruksies is vir hulle wat verlang om afgesonder te word en Heilig te wees en om gebruik te word vir YAHUVEH en YAHUSHUA se Lof, Eer en Heerlikheid!

As dit jy is, lees, gee ag en wees geseënd.

As jy dink dit is dwaasheid en jy is hier om te spot... hou nou op om hier te lees vir jou eie siel se onthalwe! As jy nie glo dat hierdie Bediening waarlik Heilig is nie en dat YAHUVEH en YAHUSHUA waarlik die waarhede van die Hemel hiervandaan voortspreek nie, en ook nie dat ek bestem is om hierdie profetiese boodskappe voort te spreek nie...waarom sou jy dan die woede van YAHUVEH wil waag en aanhou lees? Hierdie Bediening is nie vir jou nie.

Ek was nie na jou toe gestuur nie. Ek wil nie my pêrels voor swyne gooi nie.

Vir al die ander wat werklik hierdie Bediening as ‘n seën beskou, lees asseblief verder.

KOM NADER VOOR SY AANGESIG! 

Wanneer Purim begin sal ons nader voor die aangesig van YAHUVEH en YAHUSHUA met gesalfde lofprysing en aanbidding en gebede. Ek kan nie genoeg beklemtoon watter Heilige tyd hierdie is nie. Die lees van die boek van Esther en om YAHUSHUA te vra om die geheimenisse te onthul wat bewaar is vir die Bruid, is nog iets wat ons moet doen voordat ons die troon van YAHUVEH nader.

[Hierdie was in 2006] Dit sal die eerste Purim wees waartydens ons oor ‘n lang afstand sal reis om te verenig met ander Heiliges. Ons is gelei om hulle uit te nooi na hierdie Heilige tyd voor die troon van YAHUVEH op Purim.

As jy ook gelei voel om ander te nooi saam met die persoonlike toeskouers voor die troon van YAHUVEH in die naam van YAHUSHUA, maak dan seker dat jy sonder enige twyfel weet dat hulle dieselfde passie en liefde deel vir YAHUVEH en YAHUSHUA en dat hulle besef dat hierdie so verskriklik Heilig is. As jy dit werklik met die regte hart doen behoort jy die teenwoordigheid op ‘n manier te ervaar, die salwing, die liefde en ja, selfs die vrees soos Esther dit gevoel het. Die Heilige Skrif sê: “Die begin van wysheid is die vrees van YAHUVEH”

Sien jouself voor die troon van die Ewige Een, ons Skepper en Abba (Pappa) wat genoem word YAHUVEH. Alleenlik deur die salwing van die RUACH ha KODESH (HEILIGE GEES) kan dit gedoen word. Dit is nie die valse verbeeldingsvlugte nie. Dit word salwing genoem. Ons het dit al menigmaal gevoel en glo my; dit moet nie ligtelik opgeneem word nie. Moet nooit in jou eie naam gaan nie, ons kan alleenlik in die Naam van YAHUSHUA die Troon nader.

Sommige mag dalk nie gemaklik voel met SY Hebreeuse Naam nie, maar hierdie is nie die tyd om SY Griekse Naam ‘JESUS’ te gebruik nie. Nou is die tyd om te erken dat YAHUSHUA op aarde gebore was as ‘n Jood en dat HY ‘n Hebreeuse Naam gegee was deur SY Hebreeuse Moeder vir ‘n rede, en daardie Naam beteken YAH RED! YAHUVEH RED!

Dit is ‘n permanente herinnering dat hoe YAHUVEH aan ons ‘n Middelaar gegee het voor die Troon van YAHUVEH want op ons eie kan geen een van ons Heilig genoeg wees nie! Dit sluit enige leuens van die Katolieke kerk in wat beweer dat ons ons kan beroep op die name van verskeie heiliges wat gebore was as mense insluitend Moeder Maria. Nee, geen naam is heilig genoeg om die Troon van YAHUVEH te nader nie behalwe SY Seun YAHUSHUA ha MASHIACH (die Messias).

Net so seker as wat ons ‘n rede het om fees te vier het die Hebreeuse mense ‘n middelaar gehad met die naam van Koningin Esther en ons vier hierdie Hebreeuse Heilige Feesviering genaamd Purim. Net soos satan destyds probeer het om die Hebreeuse mense weg te vee van die aangesig van die aarde af, net so wil satan ook nou almal vermoor wat aanbid en dien en daarna strewe om Heilig en gehoorsaam te wees aan YAHUVEH en YAHUSHUA!

Ons is Heilige Geestelike Israel wat intree vir fisiese Israel totdat Israel kom met bekering en liefde, aanbiddend die enigste Prins van Vrede en Koning van die konings aanvaar Wie YAHUSHUA ha MASHIACH is!

YAHUSHUA is die Seun van YAHUVEH wat gestuur is uit die Hemel, die Enigste Sondelose Offer Lam sonder vlek, gebore uit ‘n Hebreeuse vrou, ‘n maagd genaamd Maria (in Hebreeus ‘Miriam’). Wanneer Israel die feit aanvaar dat YAHUSHUA gekruisig was op Golgota as ‘n sonde offer en opgestaan het uit die dood op die derde dag, en daardeur bewys het dat HY die Enig Gebore Seun van YAHUVEH IS...Wanneer Israel die feit aanvaar dat YAHUSHUA GOD ALMAGTIG IS wat na ons gekom het in die vlees...Dan sal ware vrede kom na Jerusalem.

VAS
Ons begin ons vas teen sonop die oggend voor Purim begin, en dit word nie verbreek tot nadat ons die troon van YAHUVEH genader het nie (dit is net van toepassing wanneer die dag voor Purim nie ‘n Sabbat is nie want vas moet nie op ‘n Sabbat plaasvind nie. In daardie jare, vas ons op die dag vantevore-die Donderdag voor Purim en vier dan later Purim soos gewoonlik) Ons sal die Troon van YAHUVEH nader teen sononder wanneer Purim begin. Jy sal weet wanneer om die Troon te nader.

As jy selfs nie eens tyd gehad het om te vas nie omdat jy dalk nie geweet het nie, besef dan net dat YAHUVEH jou hart ken, HY ken jou gesondheid- doen net die beste wat jy kan. Jy word alleenlik verantwoordelik gehou vir dit wat jy weet.

Eet ‘n spesiale smaaklike ete nadat jy die Troon van YAHUVEH genader het en geniet ook nagereg! Dis ‘n feestelike tyd om te lag en fees te vier want ons weet dat ons die oorwinning het in die Naam van YAHUSHUA! Wanneer YAHUVEH vír ons is wie kan ons dan verslaan? NIEMAND! Net so seker as wat Esther en die Hebreërs die oorwinning gehad het destyds, soveel te meer het ons die oorwining deur die gestorte Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH! Deur die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH!

HEILIGE NAGMAAL 

Voordat ons die Troon van YAHUVEH nader sal ons eers Heilige Nagmaal hou om onsself voor te berei.

Nog iets wat ons sal doen in hierdie tyd is om onsself te salf met geurige salwings olie. Om iets wit aan te trek simboliseer die reinheid van Esther. Hierdie is persoonlike instruksies aan my gegee, jy sal nie die Ortodokse Jode dit sien doen nie en jy sal dit ook nie geleer word in Messiaanse Joodse Sinagoges nie.

‘n Wit hemp en ligkleurige langbroek vir mans sal heeltemal voldoende wees. Dit is net ‘n simbool om sonder vlek of kreukel te wees soos Esther was terwyl sy voor die troon gestaan het. ‘n Wit kleed, indien jy een het, sal nog beter wees vir vroue of mans. Doen net die beste wat jy kan om voor die troon te gaan in Wit...nie ‘n beige kleurige hemp nie en ook nie ‘n “off white” hemp nie.

TREE IN!

Wanneer jy voor die Troon van YAHUVEH kniel op Purim, sal jy weet wie en wat om in gebed te bring voor die Troon van YAHUVEH!

BID OM WAARDIG GEAG TE WORD! 

Ons moet bid vir die koms van YAHUSHUA hierdie Rosh Hashanah met die liefde en passie van iemand wat hul Geliefde mis. Ons moet bid dat ons waardig geag sal word om die Bruid van YAHUSHUA genoem te word, van Openbaring 14. Niks hiervan moet ooit van selfsprekend aanvaar word nie. Moet nooit dink net omdat jy geroep is, dat jy ook gekies sal word nie. Dit is net soos met Esther. Onthou sy was ook geroep...maar het gevrees dat sy nie gekies sou word nie omdat sy onwaardig gevoel het.

Ons moet bid dat ons waardig geag sal word om die Bruid van YAHUSHUA genoem te word, om Heilig bewaar te word en om elke dag in ‘n groter Salwing te stap… sodat ons lewendig opgeneem kan word in die wolke en die eerste vrugte van YAHUSHUA genoem sal word. Laat dit ons versoek wees voor die Troon van YAHUVEH. Elkeen moet bid dat hulle waardig geag sal word om die woede van YAHUVEH vry te spring en om bemagtig te word om meer Heilig te leef vir YAHUSHUA, met ‘n groter Salwing en Dapperheid en om YAHUSHUA se STEM en instruksies duidelik te hoor in alle dinge.

Julle met wie ek persoonlik die geheime van die Bruid meegedeel het, sal verstaan hoe belangrik die Nagmaal Beker is, wat ook die Huweliks Beker met YAHUSHUA verteenwoordig. Julle sal weet wat anders om ook te doen. Vir diegene waarmee ek nie die geheime, wat alleenlik vir die Bruid bewaar word, gedeel het nie; Bid. En dalk sê die RUACH ha KODESH (Heilige Gees) “nou is die tyd vir jou om te weet”.

Doen hoofsaaklik soos die RUACH ha KODESH jou lei en sien jouself werklik voor die Troon van die Oue van Dae Ewig Lewende Skepper genaamd YAHUVEH in die naam van YAHUSHUA. Dat HY ons sal ontvang as SY Nuwe Esther is ons gebede! Wat ‘n seën sal dit wees!

Bid voor die Troon van YAHUVEH in die Naam van YAHUSHUA as die Nuwe Esther, dat al ons vyande ook as die vyande beskou sal word van YAHUVEH en YAHUSHUA en dat daar dadelik met hulle afgereken word. Ons vyande sal verjaag word in 7 verskillende rigtings en hulle sal vrees, terwyl hul erken dat die GOD wat ons dien, ons inderdaad beskerm en verdedig.

Bid dat ons weggesteek sal wees, beskerm en verseël van alle skade op alle maniere, nuwe salwinge gegee sal word, nuwe openbaringe, oë om die vyand se vangstrikke van ver af uit te ken asook ‘n manier om dit te ontduik, om ook te maak dat die vyande in hul eie vangstrikke verstik word. Bid om genees te word, geseënd en voorspoedig te wees soos Abraham, Isak en Jakob was sonder enige tekortkominge van enige aard aan enige goeie dinge...tot Heerlikheid van YAHUVEH en YAHUSHUA.

Hulle wat gekies is om die Bruid te wees van YAHUSHUA sal die seëninge kry wat vir hulle bewaar is, gelys in Deuteronomium 28, asook vir julle wie waarlik YAHUVEH en YAHUSHUA met rein harte en lewens liefhet en dien.

Bid dat daar met die vyande van die Bruid afgereken sal word soos met die vyande van Esther wat haar vernietiging wou hê. Hierdie sal net die wraak van YAHUVEH wees, die parskuip van SY woede en ons vyande sal onmiddellik daardie woede voel. Ek het vyande wat sê dat ek ‘n “whammy” stuur teen hulle en dat hulle aangeval word. Wel ek het nuus vir my vyande wat nou hier lees: Daardie is nie teëspoed deur my gestuur nie dit word genoem : “DIE WRAAK KOM MY TOE SÊ YAHUVEH EK SAL VERGELD!” Al wat ek doen is om my Abba te vra om dit aan julle te doen sodat julle maai wat julle saai.

Net so seker as toe YAHUSHUA die vyeboom vervloek het omdat dit nie vrug gedra het en HOM gevoed het nie, net so seker sal wraak val op enigeen wat Geestelike Israel sowel as Fisiese Israel skade berokken. Bid vir Goddelike gesondheid en vir ons Verheerlikte Liggame want die Bruid van YAHUSHUA sal nie sterf nie maar in die lug opgeneem word - ons Geliefde YAHUSHUA tegemoet in die lug! Is daar ‘n groter Jubeljaar as dit?

Ek bid dat almal wat my Susters en Broers in YAHUSHUA genoem word ’n geseënde Purim sal hê. Skryf asseblief vir my en laat my weet wat jou Geestelike ervaring was. Nader die Troon van YAHUVEH terwyl jy seker maak dat jy gereinig is deur die gestorte Bloed van die Lam en dat alle sondes, hetsy in woord, denke of dade weg gewas is deur die gestorte Bloed van YAHUSHUA, in die naam van YAHUSHUA en dat jy vasbeslote is om weg te draai van daardie sonde af. Verwag ‘n wonderwerk en dit sal gebeur!

In kontras met die manier waarop die Hebreeuse mense Purim vier, is hierdie nie die tyd om ‘n masker te dra nie, hierdie is nie ‘n Joodse “Mardi gras” nie! Wee hulle wat daaraan deelneem om maskers te dra. Hierdie is ‘n tyd om ons verhouding met ons Skepper en Messias te bewys, en om nader te beweeg aan hulle, nie verder weg nie.

Van ons huis na julle huis bid Kathrynyah, Adam, Ezra en ek, seëninge op almal wat hierdie Bediening ontvang as ‘n seën. Ons dank julle vir julle liefde, bemoediging, gebede en finansiële ondersteuning. Wat ‘n seën was julle vir ons! Nou bid ons dat hierdie julle sowel as ons Jubeljaar sal wees ten aanskoue van die vyande! Onthou terwyl ons hierdie Purim saam vier sal ons verenig wees in die RUACH ha KODESH Gees voor die Troon van YAHUVEH in die naam van YAHUSHUA. Ons sal een wees in die Heilige Gees!

Skryf asseblief aan my en stel jouself voor soos die RUACH ha KODESH jou lei. As enige iemand hoor om iets meer te doen op Purim, stel my asseblief vinnig in kennis.

Ter afsluiting, is ons gebed as volg...

...in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH, Vader YAHUVEH, mag ons U behaag, soos Esther die Koning behaag het, mag ons oorwinning hê oor ons vyande op alle gebiede en gekies word om die Heilige gesalfde pragtige Bruid genoem te word van YAHUSHUA ha MASHIACH! Amen.

Voel asseblief vry om te “copy” en te stuur, maak net seker dat hulle weet dat hulle geen deel mag verwyder nie, en wanneer hulle dit plaas moet die skakel na ons Bediening ook bygevoeg word.

Baie Liefde julle Suster in YAHUSHUA.

Apostel Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]


GELUKKIGE PURIM! 
Onthou om dit REIN en HEILIG te Hou!