Suid Afrika en Afrika tak van die
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"
Ons Geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH staan wag oor hierdie Heilige en Gesalfde Internet Bediening, wat deur YAHUVEH na vore geroep is om siele vir YAHUSHUA te bereik en om te waarsku van wat nog gaan kom in hierdie Einde van Tye...en om hierdie Bediening en sy Leraars te beskerm van die pyle van vuur van ons vyande. In YAHUSHUA se NAAM. HALLELUYAH!!!
YAHUVEH (GOD) en YAHUSHUA (JESUS)
se HEILIGE HEBREEUSE NAME

Daar is 'n groter salwaingskrag wanneer ons
YAHUVEH en YAHUSHUA se Hebreeuse NAME gebruik.
YAHUSHUA se koms is baie naby! SY Bruid moet gereed wees. Nou is die tyd om voor te berei. Die Groot Verdrukking is 'n asemhaling ver.
Gelukkige Verjaarsdag Pappa Ezra!

18 Januarie is die Verjaarsdag van ons geliefde nuwe manlike leier Ezra! Ons pos dit voor die hele wêreld, en ons juig en jubel, omdat YAHUVEH hom na ons toe gebring het!


22 Maart 2014
PRYS YAHUSHUA! Ontvang ons Boek, "Secrets of the Holy Spirit" as 'n geskenk met 'n donasie van 15 euros of meer. Kliek op die Boek om jou Geskenk te ontvang.
Die een wie julle ken as Nikomia het weggestap vanaf sy roeping en YAH het 'n nuwe manlike leier opgerig vir AmightyWind Bediening. Lees asb die onderstaande Profesieë, en besoek ook gerus ons Hoof AmightyWind webwerf vir meer inligting.Hierdie foto was geneem op 4 Junie 2016

DIE ROOI-SEE DEURGANG VIR AMIGHTYWIND BEDIENING.
Elisheva Eliyahu se uittog en Ezra verreis as Apostel

Waarskuwing!! MOENIE kyk na die bloed rooi maan nie! Dit is Satan se grootste begeerte om YAH se kinders seer te maakWanneer die bloed maan begin vanaand - ek hoor "groot geestelike aanval". Maar ABBA YAH in die Naam van YAHUSHUA is ons beskerm in die Gestorte Bloed van YAHUSHUA. Ons staan op Psalms 91. Ons is weggesteek onder die beskerming van U Vlerke. Ek het 'n droom gehad dat my man die vensters moes bedek, en toe ons oor dit begin bid, het ek gehoor, "Maak seker dat die vensters toegemaak is met 'n bedekking. Maak seker dit is toe en bedek." En ek praat slegs met die Heiliges, omdat die onHeiliges-diegene wie nie YAHUSHUA volg nie-dit sal nie vir julle help nie-maar vir diegene wie waarlik YAHUSHUA (sommiges noem HOM JESUS CHRISTUS) volg, en wie gehoorsaam is aan HOM, maak seker dat julle daardie vensters af salf, omdat ek gehoor het, "groot geestelike aanval."

Wanneer dit gebeur, met die maan en die eclipse, en dit lyk of dit rooi is, dan moet ons bid. Ek hoor ook, "mens se onmenslikheid teenoor mens sal opreis" op nuwe maniere...

Ek wil ook dankie sê aan al my geestelike kinders wie letterlik om die klok gewerk het om hierdie video so vinnig moontlik te kan wys. Dit is 'n spesiale uitroep aan saltoftheworld77, he4rtofflesh, LazarusComeForth777, YAHsHolyMinistry777, lawkeeper101, weepingLambofYAH, EFESIOSSEISDIEZ, native0083, YAHSservant777, atYAHUSHUASfeet7, jarofclay9, and trustYAH777 vir die harde werk wat julle gedoen het om hierdie video so vinnig as moontlik te maak. In YAH se liefde en diens,

-Apostle, Prophet, Pastor Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


2015 Gaan Daar 'n Valse Wederkoms Wees? Wees versigtig vir Renee M. and Kristina H. (Video in engels)

Reptilian/Alien op die Internet - Sherry Shriner blootgestel! (Video in engels)

22 Maart 2014

Wees baie versigtig na watter profesieë julle deesdae luister, indien dit nie van AmightyWind is nie..

Graag wil ons julle aanmoedig om die gees te toets wat praat in 'n profesie. Is dit waarlik die RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES)? Of 'n woord van een of ander gees wat net voorgee, maar nie van YAHUVEH af is nie?

AmightyWind is 'n Ware Bediening wat tot stand gebring is vanuit die Hemel. Dit is net deur die Hande van YAHUVEH GOD en YAHUSHUA en die kosbare RUACH HA KODESH, ons IMMAYAH dat die Bediening tot stand gebring is.

YAHUVEH het hierdie volgende Woorde aan Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) gespreek.
Elisabeth, EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan het deur jou hand tot stand gekom nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was. Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH dat geboorte gegee was. Dit is uit die mond van die RUACH ha KODESH jou IMMAYAH dat geboorte gegee was. As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het. Dit is deur die Shkhinyah Glorie se wind wat oor die aarde waai. Die Heilige wind van herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit lankal misluk het. (Jesaja 42:8)

YAHUVEH het Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) geroep as 'n profeet vir die nasies. AmightyWind is 'n Bediening van Heiligheid. In die profesieë vertel YAHUVEH ons hoe belangrik dit vir HOM is dat ons moet Heilig lewe. Baie dinge het ook al in vervulling gekom wat YAHUVEH en YAHUSHUA geprofeseer het. Die tyd is besig om korter te word, en YAHUVEH se geduld raak al hoe minder vir die boosheid wat in die wêreld toeneem. Die mense "repent" nie meer nie, en so baie het geen berou meer oor hulle sondes nie. YAHUSHUA kom binnekort terug vir SY Bruid. SY Bruid moet gereed wees. Om hulle Koning te ontmoet. Lees gerus die AmightyWind profesieë. Daar is soveel geheime wat YAHUVEH met ons deel.

Alle Eer, en Glorie en Heerlikheid behoort aan ABBA YAHUVEH en YAHUSHUA en die kosbare RUACH HA KODESH!!


Waarskuwing teen Helloween. Okkult. Heksery

Kliek die skakel en lees meer
PRYS YAHUSHUA!

Kyk hierdie pragtige, geseënde video wat YAH se nuwe boek adverteer,
"Secrets Of The Holy Spirit/Ruach ha Kodesh."

Elke donasie vir hierdie boek sal ons instaat stel om die boek in baie verskillende tale te print en te publiseer, om die wêreld te bereik vir YAHUSHUA se Prys, Eer en Glorie.


ONS WAARSKU JULLE NOU!
Moenie na die Sondag Kerke in die Groot Verdrukking
gaan om die MERK van die DIER te ontvang nie!


KLIEK HIER EN LEES WAT GAAN GEBEUR MET
SONDAG KERKE IN DIE GROOT VERDRUKKING


Romeine 8:5-14
Die wat volgens die vlees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die vlees, maar die wie volgens die Gees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die Gees.
Die gedagtes van die vlees is die dood, maar die gedagtes van die Gees is lewe en vrede.
Die gedagtes van die vlees is vyandskap teen YAHUVEH, omdat dit nie homself onderwerp aan die wette van YAHUVEH nie, en dit is ook nie daartoe instaat nie.
En hulle wie in die vlees is, is nie daartoe instaat om vir YAHUVEH bly te maak nie.
Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, en as dit so is, dan bly die Gees van YAHUVEH binne in jou. En as enige een nie die Gees van die Messias in hom het nie, dan is daardie een nie SYNE nie.
En as die Messias in jou is, dan is die liggaam dood vir sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid.
En as die Gees van HOM wie YAHUSHUA uit die dood uit opgewek het, binne in jou is, dan sal HY wie die Messias uit die dood opgewek het, ook lewe gee aan julle sterflike liggame, deur SY Gees wat binne in julle is.
So dan broers, ons is nie skuldenaars aan die vlees nie, om volgens die vlees te lewe nie.
Omdat as jy volgens die vlees lewe, jy dan sal doodgaan, maar as jy volgens die Gees lewe maak julle die werke van die liggaam dood, en jy sal lewe.
Die wie hulleself laat lei deur die Gees van YAHUVEH, hulle is kinders van YAHUVEH.