Aftel van die Omer begin op die aand van 20 April 2019


Pentecost/Shavuot begin Saterdagaand 8 Junie 2019 en eindig die volgende aand. Om dit te verleng vir nog ‘n dag, 24 uur tot die volgende sonsondergang, is deel van die Joodse tradisie.Lukas 24:49 
En kyk, EK (YAHUSHUA ha MASHIACH) stuur die Belofte van MY VADER op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Johannes 14:26 
Maar die Trooster, die HEILIGE GEES, (wie die RUACH ha KODESH is), wat die VADER in MY Naam sal stuur, SY sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat EK vir julle gesê het. 


In Bybelse tye, op die oggend van 16 Nisan (die oggend na die Passover hoogheilige Shabbat van 15 Nisan), was die gerf/omer van die eerstevrugte van die koringoes (Reshit Katsir is letterlik Begin van die Oes) gewaai en geoffer tesame met ‘n manlike lam as brandoffer, en ongesuurde brood, olie en wyn (Lv 23:9-16). Dit begin ook die Sefirat HaOmer, Aftel van die Omer, waar 7 weke afgetel word tot en met Shavu'ot/Pentecost. 

In moderne tye, is die Joodse tradisie om die aftel te begin met die begin van die Joodse dag, wat begin in die aand—met ander woorde, ons begin die aftel van die omer in die aand soos 15 Nisan eindig, en16 Nisan begin. As jy ‘n aand van aftel mis, kan jy dit altyd die volgende oggend doen, of voordat die volgende Joodse dag begin.Elisheva Gee Redes Hoekom Ons Die Omer Aftel
KLIEK HIER

Die omer verwys na die nege-en-veertig dae periode tussen die tweede aand van “Passover” (Pesach) en die Heilige Dag van Shavuot. Hierdie periode merk die begin van die koring oes wanneer, in antieke tye, Jode die eerste gerwe sou gebring het na die Tempel as ‘n manier van danksegging aan ELOHIM vir die oes. Die woord omer beteken letterlik "gerf" en verwys na hierdie vroeë offergawes.

Die Torah self vermaan die aftel van die sewe weke wat Pesach volg: "Dan moet julle tel van die dag na die sabbat (die aand van die tweede dag van Pesach), van die dag af as julle die beweegoffergerf bring, sewe volle weke moet dit wees. Tot die dag na die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan ELOHIM bring (Levitikus 23:15-16)."

In sy bybelse konteks, blyk hierdie aftel alleenlik te wees om die eerste graan offergawe te verbind met die offergawe wat gemaak is met die hoogtepunt van die oes. Soos die Heilige Dag van Shavuot geassosieer was met die gee van die Torah, en nie alleenlik met die feesviering van landbou opbrengs nie, het die omer periode begin om die tematiese skakel tussen Pesach en Shavuot te simboliseer.

Terwyl Pesach die aanvanklike bevryding van die Joodse mense uit slawerny uit Egipte vier, merk Shavuot die hoogtepunt van die proses van bevryding, toe die Jode ‘n outonome gemeenskap geword het met hulle eie wette en standaarde. Die aftel tot en met Shavuot herinner ons aan hierdie proses van beweging van ‘n slaaf mentaliteit tot ‘n meer bevryde een.

Die omer word getel elke aand na sononder. Die aftel van die omer word ook algemeen toegevoeg tot die einde van Ma'ariv (die aand diens).

As Messiaanse Gelowiges behoort ons gedagtes daagliks op YAHUSHUA te wees en die Omer is ‘n tyd om te reflekteer op ons verhouding met Hom en ons harte voor te berei vir Die Fees Van Shavuot.

Die Daaglikse Toegewyde Deel is bedoel vir net dit, ‘n gereedskap om ons harte te deursoek. Dit is nie bedoel om argumente of debatte te veroorsaak nie. YAHUSHUA is die MIDDELPUNT van alles wat ons in hierdie bediening doen en ons enigste begeerte is om glorie na Hom te bring.